JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

กระตุ้นและวางกลยุทธ์ว่าทีมจะบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ ผลผลิต และความสม่ำเสมอได้อย่างไร
ความสามารถในการเข้าใจพารามิเตอร์ CTQ ที่ส่งผลต่อกระบวนการและการทำงานกับสิ่งเหล่านี้
ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์เดือนละสองครั้งโดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็นประเด็นในการสนทนา

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • จบการศึกษาด้วยประสบการณ์ทำงาน 2-6 ปี มี
 • ประสบการณ์ในทีมชั้นนำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความสามารถในการกระตุ้นทีมและรวบรวมกลุ่มไปสู่เป้าหมายขององค์กร
 • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ดีเยี่ยม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ใฝ่เรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • รองรับความรู้ด้านบริบททางวัฒนธรรมในประเทศผู้ใช้อย่างแน่นแฟ้น
 • ความรู้ภาษาของประเทศที่รองรับเป็นอย่างดีถือเป็นข้อได้เปรียบ
 • กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ทำงานร่วมกับทีมภายในและภายนอกเพื่อแก้ไขและปรับปรุงซอฟต์แวร์

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระดับจูเนียร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระดับอาวุโส
 • ความคิดเชิงเทคนิคที่มีความใส่ใจในรายละเอียด
 • ความรู้สึกเป็นเจ้าของ Service Mind และ Professional

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงด้วยการสร้างโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
 • ตรวจสอบการทำงาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์
 • ทำการทดสอบหน่วย

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

บริหารและวางแผนควบคุมการยิงโฆษณาและแคมเปญการตลาดในสื่อต่างๆ ทั้ง Website, Facebook ads, Google ads, Instagram, Line OA และช่องทางออนไลน์อื่นๆ
ติดตามผลการเผยแพร่และปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงสุด

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ด้าน Ads Optimizer (มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใน Google Analytics และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แม่นยำและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยทักษะการจัดองค์กรที่ดีและสามารถจัดการงานพร้อมกันได้

 • ปรับตัวเพื่อเรียนรู้กระบวนการ แนวคิด และทักษะใหม่ๆ

 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพิ่มทัศนคติเชิงบวกและการมุ่งเน้นธุรกิจ

 • ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว
  เพลิดเพลินกับโอกาสที่ท้าทาย