About Us

who we are

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Salt Hub อย่างเป็นทางการ เราเป็นหนึ่งในแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมานานกว่า 10 ปี เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า , น้ำบุหรี่ไฟฟ้า ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น รสชาติ ดีไซน์ ดังนั้นความปลอดภัยของทรัพย์สินของเราจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ วันนี้เราได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ MarboZero และ MSTix ซึ่งเราเชื่อว่าจะต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอน

Our Founder Team

รชานนท์ แสงทอง

รชานนท์ แสงทอง

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

ดรุนัย ปิ่นแก้ว

ดรุนัย ปิ่นแก้ว

หัวหน้าทีม Administrator

แววพรรณ สถิตายุธ

แววพรรณ สถิตายุธ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ศศิพร ปิติวัฒน์

ศศิพร ปิติวัฒน์

ผู้ร่วมทีม Administrator

ชุติมณฑน์ ชาติสมบัติ

ชุติมณฑน์ ชาติสมบัติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

พงศ์พัฒน์ วีรภัทรเมธี

พงศ์พัฒน์ วีรภัทรเมธี

หัวหน้าทีม Accountant

สุรเดช ธนเกียรติโกศล

สุรเดช ธนเกียรติโกศล

สมาชิกในทีม Accountant

ญาดา บุญขาว

ญาดา บุญขาว

สมาชิกในทีม Accountant

พรทิพา ปรีดาศิริกุล

พรทิพา ปรีดาศิริกุล

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

โสรยา สตาภิรมย์

โสรยา สตาภิรมย์

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ชัญญา พันธ์ภูผา

ชัญญา พันธ์ภูผา

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ณัฐวดี สตาภิรมย์

ณัฐวดี สตาภิรมย์

หัวหน้าทีม Content Creating

กนกวรรณ จันทรประการ

กนกวรรณ จันทรประการ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ธยาดา แท่งทิพย์

ธยาดา แท่งทิพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พีรยา อินทรประสิทธิ์

พีรยา อินทรประสิทธิ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

ชานนท์ สุวรรณโชค

ชานนท์ สุวรรณโชค

หัวหน้าทีม Digital Marketing

อัมพิกา วัฒนศักดิ์มนตรี

อัมพิกา วัฒนศักดิ์มนตรี

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปภาวดี ศิริภาพันธ์

ปภาวดี ศิริภาพันธ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ณัฐกิตติ์ ศรีสร้อย

ณัฐกิตติ์ ศรีสร้อย

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing